Kontakt

Finance Box s.r.o.

 • IČO: 54758807
 • DIČ: 2121787393
 • IČ DPH (§7a): SK2121787393
 • OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 58001/N
 • Sídlo: Priateľstva 13/32, 945 01 Komárno, Slovensko
 • Web: www.financebox.sk
 • E-mail: info@financebox.sk

Mgr. Jozef Kiss

 • Konateľ a spoločník / Managing partner
 • Daňový špecialista, Mzdový špecialista, Ekonóm, Certifikovaný účtovník
 • Mobil: +421 907 868 601

Ing. Csilla Kováčová:

 • Spoločník / Partner
 • Daňový špecialista, Mzdový špecialista, Ekonóm, Certifikovaný účtovník
 • Mobil: +421 915 763 805